LOADING

Team

Produksjonsteam

Dyveke Bjørkly Graver  photo
Produsent
Dyveke Bjørkly Graver
Andrea Berentsen Ottmar photo
Produsent
Andrea Berentsen Ottmar
Thomas Robsahm photo
Produsent
Thomas Robsahm
Renée J.H. Mlodyszewski photo
Produsent
Renée J.H. Mlodyszewski
Tom Kjeseth photo
Executive produsent
Tom Kjeseth
Julie Johrde photo
Produsentassistent
Julie Johrde
Hanne Haugsnes Jensen photo
Økonomi og administrasjon
Hanne Haugsnes Jensen

Kreativt team

Tommy Gulliksen photo
Director
Tommy Gulliksen
Joachim Trier photo
Director and screenwriter
Joachim Trier
Eskil Vogt photo
Screenwriter
Eskil Vogt