LOADING

Team

Produksjonsteam

${employee_name} foto
Produsent
Dyveke Bjørkly Graver
${employee_name} foto
Produsent
Thomas Robsahm
${employee_name} foto
Assosiert produsent
Andrea Berentsen Ottmar
${employee_name} foto
Executive produsent
Tom Kjeseth
${employee_name} foto
PRODUSENTASSISTENT
Julie Johrde
${employee_name} foto
Produsentassistent
Renée J.H. Mlodyszewski
${employee_name} foto
Kontorassistent
Adina Dahl

Kreativt team

${employee_name} foto
Director and screenwriter
Jonas Matzow Gulbrandsen
${employee_name} foto
Director of photography
Marius Matzow Gulbrandsen
${employee_name} foto
Director and screenwriter
Joachim Trier
${employee_name} foto
Screenwriter
Eskil Vogt